METAL BOOK
Camino Encounters

19.9524.95
9.9514.95

Camino Encounters Metal book is het eerste deel van een vijfdelige serie en beschrijft de tijd die ik, in de zomer van 2017, heb doorgebracht in een ziekenhuis in Porto. Deze periode, die zeven dagen duurde en waarin ik echt vreesde voor mijn leven, heeft mijn vermogen om te overleven zwaar op de proef gesteld.
Ik had er veel voor over gehad om niet zo’n hoge prijs te moeten betalen voor deze ervaring. Maar ondanks alles denk ik dat deze harde aanpak voor mij de enige manier was. Eenvoudigweg omdat een zachte aanpak niet past in de metaal omgeving. Metaal buigt immers niet vanzelf. Het kan zo hard zijn als staal en hoe anders kom je hier doorheen dan met een vlijmscherp mes?

 

Engelstalig


Terug
Artikelnummer: N/B Categorie:

Beschrijving

Camino Encounters Metal book is het eerste deel van een vijfdelige serie.

Volgens de Nine Star Ki, een oude Oosterse leer, ben ik een metaal type. Er moesten grenzen worden overschreden om flexibiliteit te bereiken, maar ook acceptatie. Gelukkig ben ik gezegend met een onvermoeibaar uithoudingsvermogen en ik geef nooit op! Dat zijn mijn geloften als het gaat om hoe ik in het leven sta. Maar deze zijn wel tot het uiterste getest in het ziekenhuis in Porto. En het was niet de eerste zware test in mijn leven. Overleven is mijn grootste expertise geworden in de afgelopen 17 jaar, door de zorg voor mijn terminaal zieke man, het tegelijkertijd opvoeden van onze twee dochters én het behouden van een dak boven ons hoofd.

Het metaal element staat aan de ene kant voor verdriet en aan de andere kant voor moed. Je kunt je vast voorstellen dat, als je ervoor kiest om verdriet niet toe te staan, flink te zijn en dapper door te gaan, dit kan leiden tot een disbalans. Het is belangrijk dat verdriet en moed elkaar afwisselen. Verdriet is een reactie op verlies en het missen van iemand of iets. We moeten dit in ons diepste wezen voelen om ons in staat te stellen verder te gaan. Een metaal type weet wanneer het tijd is om afscheid te nemen en door te gaan, het kan keuzes maken. Ik ben een metaal type, maar ook ik moest deze les op harde wijze ervaren. Toch heeft het me een bijzonder waardevol inzicht gegeven. Verlies van controle was de grootste uitdaging voor mij, ik raakte totaal buiten mijn comfortzone, maar het heeft me ook thuisgebracht.

Extra informatie

GewichtN/B

METAL BOOK – Camino Encounters

19.9524.95
9.9514.95

Camino Encounters Metal book is the first book in a series of five books. It describes the time that I spent in a hospital in Porto, in the summer of 2017. The whole experience tested my ability to get through and survive, as I feared for my life. I wish I had not had to pay such a high price for this knowledge. But, would I have listened? I believe I learnt the hard way because a soft approach does not belong in the metal environment. Metal does not bend naturally. It can be as hard as steel and how else to cut through this other than with a razor-sharp knife?


Terug
Artikelnummer: N/B Categorie:

Beschrijving

Camino Encounters Metal book is the first in a series of five books.

According to the Nine Star Ki, an ancient Oriental teaching, I am a metal person. There was a great need to break through the boundaries and achieve flexibility but also acceptance. Fortunately, I am blessed with inexhaustible endurance, I do not give up and I never give in! Those are my vows when it comes to living life. But, these where put to the ultimate test in Porto. And that is not the first time in my life. Surviving has become my expertise over the past 17 years by caring for my terminally ill husband whilst raising our two daughters and keeping a roof above our heads.

The metal element stands on one hand for grief and on the other hand for courage. Perhaps you can imagine if you choose not to allow grief to surface but to pursue by bravely stepping forth, that this will create an imbalance. It is important that grief and courage alternate. Grief is a response to loss and missing somebody or something. We need to feel this in depth to allow us to go on. Somehow a metal person knows when to say goodbye and go on, he or she can make choices. I am metal but I had to learn this lesson the hard way. Nevertheless, it gave me a very valuable insight. Loss of control was the biggest challenge for me it took me way out of my comfort zone but it also brought me home.

Extra informatie

GewichtN/B