Camino Encounters Earth Book.

Camino Encounters Earth Book is the fifth and last edition but could also have been the first. A good example of the opposites that belong to the earth element according to the Nine Star Ki theory. After Mike’s death, there is only emptiness which turns to loneliness. I am constantly pulled between a heavenly force and ground level energy. What does life expect of me when only ‘3 of us’ are left? And then, one after the other, both girls spread their wings to leave the nest.

Before starting their student lives, our daughters go on their Gap Years. Taking steps in the right direction. I got there too, eventually. It only took me a little longer. I walked in the Himalayas, walked the Camino de Compostela and started to write, all being part of my mourning process. I studied the ‘Nine Star Ki’ and the ‘Five Elements’ which has opened new gates for me. I now believe that there is a reason for why things happen or don’t. Our girls are living life to the fullest with their guardian angel watching over them, as he watches over me. And I also know that Mike and I are forever bonded by blood and united in love. I am strengthened by the knowledge that there are always new beginnings. I have ‘found myself’ and the way to inner peace, for that I am very grateful. My circle is round.

In this book I will shed some light on the workings of Nine Star Ki and the Five Elements. How the elements can work in everyone’s favour, how your relationships can work better for you by understanding your personal Nine Star Ki range and how food and relaxation based on the Five Elements can transform your vital life. I can only say that my life has been enriched by implementing the above. And I am thankful for the acquired knowledge. I wish for everyone that they feel and experience this reviving energy themselves one day when applying this theory.

2018-08-29T14:50:40+02:00

Camino Encounters Earth Book.

Camino Encounters Earth Book is de vijfde en laatste editie, maar zou net zo goed de eerste kunnen zijn. Het is een goed voorbeeld van de tegenstellingen die behoren tot het aarde element, volgens de Nine Star Ki theorie. Na Mike’s dood is er slechts leegte, wat leidt tot eenzaamheid. Ik word voortdurend heen en weer geslingerd tussen een hemelse kracht en het hier en nu. Wat wordt er van mij verwacht nu we nog maar met ons drieën zijn? En dan, de een na de ander, spreiden onze dochters hun vleugels uit, om het ouderlijk nest te verlaten.

Alvorens zij beginnen met een studie, vertrekken ze beiden voor hun eigen tussenjaar naar het buitenland. Ze zijn goed in staat gebleken om de juiste stappen in de goede richting te nemen. Ikzelf ben er uiteindelijk ook gekomen, maar bij mij duurde het een beetje langer. Ik heb in de Himalaya gelopen, de Camino naar Santiago de Compostela en ik ben begonnen met schrijven; dit alles maakte deel uit van mijn rouwproces. Ook heb ik de Nine Star Ki en de Vijf Elementen bestudeerd en dat heeft nieuwe deuren voor mij geopend. Ik ben tot het inzicht gekomen dat er een reden is waarom bepaalde dingen gebeuren. Onze meiden leven hun leven ten volle, met een beschermengel die over hen waakt, net zoals hij over mij waakt. En ik weet dat Mike en ik voor eeuwig verbonden zijn door bloed en verenigd in liefde. Ik voel me gesterkt door de wetenschap dat er altijd een nieuw begin is. Ik heb mezelf en de weg naar innerlijke vrede gevonden en ben daar zeer dankbaar voor. Mijn cirkel is rond.

In het Earth book leg ik in grote lijnen de werking van de Nine Star Ki en de Vijf Elementen uit. Hoe de elementen in ieders voordeel kunnen werken, hoe relaties kunnen verbeteren door het begrijpen van de persoonlijke Nine Star Ki reeks en hoe voeding en ontspanning op basis van de Vijf Elementen tot een gezond en vitaal leven kunnen leiden. Mijn leven is verrijkt door te leven volgens bovenstaande theorieën en inzichten. Ik ben erg dankbaar voor de verworven kennis en wens eenieder toe om, net als ik, deze vitale energie zelf te mogen ervaren.

2018-08-29T14:41:04+02:00