Camino Encounters Water Book.

Camino Encounters Water book is the second edition. This book contains the insights of the first Camino that I walked, in October 2014, from Porto to Santiago de Compostela. It illustrates the struggles between fear and wisdom, subdued surrender to the flow of which I unwillingly became part of and other lessons that I learnt about bunkbeds, bedbugs and earplugs. The amazing encounters with other pilgrims, exceptional inspiration, benevolent compassion but also being left to my own devices, not being able to go back or forth, are all part of the intriguing experiences.

Sitting in a café in Santiago de Compostela I overheard a conversation that two women were having, sharing their stories and encounters of their Camino. I felt a great urge to be part of their adventures. I wanted to feel what they had felt. I wanted to experience what they had experienced and what they had endured to reach this destination.

According to the Nine Star Ki, an ancient Oriental teaching, I am a metal person. The challenges in my life are to deal with boundaries and achieve flexibility but also acceptance. Learning to ‘go with the flow’ is something that a water element person can naturally do. Water deviates and is shapeless, flexible and overcomes everything because its core is retained. It is influenced by its environment but will follow its natural direction with determination and perseverance. Water has an elementary function and is the most important substance on earth. There is no life without water. Yet water is inactive, floating but also has ‘hidden strength’. This flow resembles the journey of my Camino.

2018-08-29T14:26:59+02:00

Camino Encounters Water Book.

Camino Encounters Water book is het tweede deel. Hierin worden de belevenissen beschreven van de eerste Camino die ik heb gelopen in oktober 2014, van Porto naar Santiago de Compostela. Het illustreert de strijd tussen angst en wijsheid, ingetogen overgave aan de stroom waarvan ik onwillig deel uitmaakte en andere lessen die ik leerde over stapelbedden, bedwantsen en oordopjes. De verbazingwekkende ontmoetingen, het intense meeleven met andere pelgrims, de buitengewone inspiratie, maar ook het onvermogen op momenten dat je bent overgeleverd aan externe factoren, dit alles was onderdeel van de bezielende ervaringen.

Terwijl ik in een café zat in Santiago de Compostela, hoorde ik een gesprek tussen twee vrouwen aan een andere tafel. Zij wisselden ervaringen uit over hun zojuist gelopen Camino. Ik wilde dolgraag deel uitmaken van hun avonturen, voelen wat zij gevoeld hadden en zélf alle belevenissen ervaren, om uiteindelijk de eindbestemming te bereiken.

Volgens de Nine Star Ki, een oude Oosterse leer, ben ik een metaal type. De uitdagingen in mijn leven zijn het leren omgaan met mijn eigen grenzen en leren accepteren en flexibel te zijn. Meegaan met de stroom is een natuurlijke eigenschap van een water type. Water vormt zich, maar is ook vormloos en flexibel en overwint alles, omdat de kern behouden blijft. Het wordt beïnvloed door zijn omgeving, maar zal zijn natuurlijke richting blijven volgen met vastberadenheid en doorzettingsvermogen. Water heeft een elementaire functie en is de belangrijkste stof op aarde. Er is geen leven zonder water. En hoewel water inactief is, heeft het ook een ‘verborgen kracht’. Deze krachtige stroming is de weerspiegeling van mijn eerste Camino.

2018-08-29T14:26:21+02:00